Skip to main content

Ақпаратты криптографиялық қорғау құралдарын (АКҚҚ) пайдалана отырып, мемлекеттік органдарға қорғалған байланыс арналарын ұйымдастыру қызметі

Қызмет IP желілерінде берілетін ақпаратқа рұқсатсыз қол жеткізуді болдырмауға және іске асырылған криптографиялық функциялардың көмегімен оның тұтастығын бақылауға арналған.