Skip to main content

Омбудсмен

Омбудсмен – Директорлар кеңесі тағайындайды, ол қызметкерлерге, еңбек даулары, қақтығыстарына қатысушыларға консультация беру, және Қазақстан Республикасы заңнамасы нормаларының сақталуын ескере отырып, оларға өзара қолайлы, сындарлы және іске асырылатын шешім әзірлеуге жәрдемдесу(оның ішінде қажет болған жағдайда құпиялылықты сақтау), Қоғамның, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің проблемалық әлеуметтік-еңбек мәселелерін шешуге, сондай-ақ Қоғам қызметкерлерінің іскерлік этика қағидаттарын сақтауға көмек көрсету рөлін атқарады.

Омбудсмен өз қызметін Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан Республикасының Конституциясына, өзге де нормативтік құқықтық актілер, «Ұлттық ақпараттық технологиялар» АҚ Омбудсмені туралы ережеге және Қоғамның басқа да ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.

Омбудсмен жұмысының негізгі қағидаттары - тәуелсіздік, бейтараптық және риясыздық, құпиялылық және бейресмилік болып табылады.

Телефон: 8 (7172) 701 665, ішкі 3301

Email: ombudsman@nitec.kz