Skip to main content

Даму стратегиясы

Компанияның миссиясы:

азаматтар, бизнес және мемлекет арасындағы өзара іс-қимылды жетілдіру үшін «электрондық үкіметтің» экожүйесін дамыту және оны «цифрлық» экржүйеге көшіру.

Компанияның пайымы:

«цифрлық үкімет» экожүйесінің және мемлекеттік басқару саласындағы IT-шешімдердің операторы.

Стратегиялық бағыт

Миссиясы мен пайымы негізінде қызметтің мынадай стратегиялық бағыттары айқындалды:

1. «Электрондық үкіметтің» ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын дамыту

1-мақсат. Мемлекеттік органдардың бірыңғай көліктік желісін дамыту

2-мақсат. Қоғамның деректерді өңдеу орталықтарын дамыту

3-мақсат. «Электрондық үкіметтің» бұлтты ақпараттық-коммуникациялық платформасын құру (дамыту)

2. Мемлекеттік органдардың автоматтандырылған функцияларды және олардан туындайтын мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді іске асыруы, өмірлік және бизнес ахуалдарды цифрландыру кезінде қоғамның рөлін арттыру

1-мақсат. Деректерді басқару

2-мақсат. ЭҮ АКП-да орналастырылған ЭҮ АО-ның сенімді және қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету

3-мақсат. Электрондық форматта көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру

3. Қоғам қызметінің тиімділігі мен іскерлік бедел деңгейінің өсуі

1-мақсат. «ҰАТ» АҚ HR-брендінің танымалдығы мен тартымдылығын арттыру

2-мақсат. Кірістердің өсуі және қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету

3-мақсат. Экспорт

2024-2033 Даму жоспары