Skip to main content

ДӨО қызмет ретінде (Data-centerasService, DCaaS, co-location)

ДӨО қызмет ретінде (Data-centerasService, DCaaS, co-location) – бұл МО серверлік орталығының немесе оператордың өңірлік деректерді өңдеу орталықтарының (ДӨО) серверлік тіреулерінде көрсетілетін қызметті алушылардың жабдықтарын физикалық орналастыру бойынша қызметтер кешені. Қызмет құрамына:

  • Мемлекеттік органдардың серверлік орталығының (бұдан әрі – МО СО) аппараттық залдарында жабдықты деректерді беру желісінің бөлігі болып табылатын МО КО желісінде өткізу қабілетімен берілген Өнім беруші коммутаторының Ethernet-порттарының қажетті санына қоса отырып, Тапсырыс берушіге тиесілі серверлік және/немесе телекоммуникациялық жабдықты орналастыру үшін орын бөлу;
  • МО СО-да серверлік және/немесе телекоммуникациялық жабдықтың сақталуын ұйымдастыру;
  • көрсетілетін қызмет шеңберінде орналастырылатын жабдықтардың қол жетімсіздігіне алып келетін штаттан тыс жағдай туындаған кезде, 15 минут ішінде Тапсырыс берушімен келісілген коммуникациялар арқылы мемлекеттік органның жауапты қызметкерлерін хабардар ету кіреді.